top of page

Shankari Devi, Kamakshi Devi, Shrukhala Devi, Chamundeshwari, Jogulamba, Bhramarambha, Mahalakshmi, Girijadevi, Manikyamba, Mahakali, Puruhutika Devi, Vaishno Devi, Mangalya Gowri, Kamaroopini, Visalakshi, Saraswati, Ek Veera Devi (Face), Madhaveshwari Devi (Face)

Ashtadasha Shakti Peethas Set